Skip to the content

Privacyverklaring

 

Schoonmaakbedrijf Van Dijk en De Boer, gevestigd aan Rietdekkerstraat 2 8601 VH Sneek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonmaakbedrijf Van Dijk en De Boer verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vandijkdeboer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Het doel en de grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Schoonmaakbedrijf Van Dijk en De Boer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren of uit te voeren (zoals schoonmaakwerkzaamheden op jouw adres)
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Schoonmaakbedrijf Van Dijk en De Boer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonmaakbedrijf Van Dijk en De Boer neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonmaakbedrijf Van Dijk en De Boer verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonmaakbedrijf Van Dijk en De Boer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonmaakbedrijf Van Dijk en De Boer bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Gezien wij verschillende werkzaamheden uitvoeren die ook periodiek uitgevoerd / aangevraagd worden - zoals schoorsteenvegen en het oplossen van rioolproblemen - en er soms jaren kunnen zitten tussen verschillende opdrachten, bewaren wij jouw gegevens maximaal zeven jaar nadat wij de laatste opdracht voor jou hebben uitgevoerd (conform de belastingwet).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonmaakbedrijf Van Dijk en De Boer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vandijkdeboer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Schoonmaakbedrijf Van Dijk en De Boer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonmaakbedrijf Van Dijk en De Boer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vandijkdeboer.nl

 

Dhr. T. Ydema is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonmaakbedrijf Van Dijk en De Boer Hij/zij is te bereiken via info@vandijkdeboer.nl

 

Contactgegevens:

www.vandijkdeboer.nl

Rietdekkerstraat 2 8601 VH Sneek

0515 418100

Vrijblijvende offerte

Postbus 282
8600 AG Sneek

Tel. 0515-418100
info@vandijkdeboer.nl

Waar kunnen we je mee helpen?

Wij staan elke dag voor je klaar voor hulp en schoonmaakadvies.
Bel, mail of maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten.